A2G Bilde

Om A2G

A2G er en av de største arbeid- og inkluderingsbedriftene i Hordaland. Gjennom tett samarbeid med NAV tilbyr vi en rekke arbeidsrettede tjenester innenfor alle bransjer og arbeidsområder. 

Vi kan tilby arbeidsrettede tjenester innenfor ønsket arbeidsfelt enten det er innenfor et av A2G egne virksomhetsområder eller i en ekstern bedrift vi samarbeider med. Vårt nettverk omfatter store og små bedrifter over hele Hordaland innenfor de aller fleste bransjer.

Kompetansebygging og arbeidspraksis i moderne bedriftsmiljøer gir mulighet for en ny og spennende jobb. Dette er også vårt mål for fremtiden. Våre kandidater stiller sterkt, med tidsriktig fagkunnskap og solid erfaring.

Vår forretningsidé

Gi mennesker som aldri har vært i jobb, eller som har vært lenge uten arbeid, muligheten til å komme seg inn på arbeidsmarkedet – og beholde jobben.

Styre-og-Timex.jpg

Historie

A2G ble etablert i 1966. Ved etablering het bedriften Åstvedt Industrier AS. Grunnlaget for bedriften ble lagt av Rasmus Meyer, som på 1960-tallet stiftet et legat til fordel for yrkeshemmede. Bedriften ble etablert i Åsane i Blådalen 39, i tillegg hadde man også to hybelbygg i Blådalen 35. Det er de to byggene som A2G Barnehage og vår administrasjon i dag benytter.

A2G har hatt mange ulike interne arbeidstreningsarenaer opp gjennom årene, blant annet:

  • reparasjon og utsendelse av Timex-klokker til hele landet
  • produksjon av bilskilt
  • mekanisk industri
  • elektronikkproduksjon
  • fotomappeavdeling
  • graveringsavdeling
  • regnskap
  • utprøving- og reparasjon av tekniske hjelpemidler
  • programvareutvikling

I 2004 endret bedriften navn fra Åstvedt Industrier AS til Åstvedt AS. I 2008 overtok A2G de to arbeidsmarkedsbedriftene BLIMA AS (tidligere Blindes maskinindustri) og Designtrykkeriet AS (tidligere Døves trykkeri). Dette styrket vårt arbeidsrettede tilbud, slik at vi også kunne tilby arbeidstrening innen anleggsgartner, logistikk, byggdrift, grafisk trykk, tekstiltrykk og webdesign. I 2007 ble firmaet Gravør Pettersen en del av bedriften. I 2008 omorganiseres bedriften til et konsern og i 2010 endret bedriften navn fra Åstvedt AS til A2G Gruppen AS.

A2G har utviklet seg i takt med endrede krav fra vår største kunde NAV. Utviklingen det siste tiåret har gått mot at deltakerne i større og større grad skal motta arbeidsutprøving og arbeidstrening i ordinære bedrifter; dette har medført at flere av våre interne arenaer har blitt lagt ned, omorganisert eller solgt. I løpet av det siste tiåret har også de fleste arbeidsmarkedstiltak blitt anbudsutsatt, noe som har medført store endringer i A2Gs tiltaksportefølje, antall deltakere og antall veiledere. Da A2G ble opprettet i 1966 var det ansatt én veileder, i 2019 var vi 80 veiledere, mens vi i dag er rundt 200 veiledere. Årsaken til denne veksten er at A2G i stor grad har lykkes med omstillingen fra kun å ha skjermede tiltak som var forbeholdt arbeidsmarkedsbedrifter, til dagens situasjon hvor vi må konkurrere om anbudsutsatte tiltak. I tillegg til dette har våre interne arenaer utviklet seg til å drive mer kommersielt, for å være konkurransedyktig og levere god kvalitet på både eksterne tjenester og arbeidsrettede tjenester.

Det siste tilskuddet til «A2G-familien» er DNA Kompetanse, som ble etablert i 2019, og som leverer tjenester til bedrifter innenfor BHT, HR og sykefraværsoppfølging.

Arbeids og inkludering.jpgNHO Service og handel.jpgRinger i vannet.jpeg