A2G Kompetanse

En konkurransedyktig leverandør

A2G Kompetanse er en leverandør av HR-kompetanse og arbeidsrettede tjenester. Selskapet ble etablert i 2007 – og er et selskap i A2G Gruppen.

Vi har som formål å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv gjennom inkludering, læring og kompetansebygging. Våre tjenester retter seg mot NAV, arbeidsgivere, arbeidstakere og ulike grupper arbeidssøkere.

Vi har bred kompetanse og erfaring fra rekrutterings- og arbeidslivstjenester til arbeidssøkere og arbeidsgivere, kursaktivitet, HR-tjenester, sykefraværsarbeid, bedriftshelsetjeneste og individuell tilrettelegging – i den hensikt at flere skal få innpass på arbeidsmarkedet.

Arbeids og inkludering.jpgNHO Service og handel.jpgRinger i vannet.jpeg

A2G Kompetanse Din jobbhelse

Kontaktpersoner A2G Kompetanse

A2G Bilde

Wenche Iren Warberg

Fagsjef
Wenche.Iren.Warberg@a2g.no
408 57 695
A2G Bilde

Wenche Breistein Rubecksen

Avdelingsleder
Wenche.Breistein@a2g.no
982 62 497

Edle Ørvig

Kontraktansvarlig
Edle.Orvig@a2g.no
975 67 618
Kjersti Rasmussen A2G Bilde

Kjersti Rasmussen

Næringslivskontakt
Kjersti.Rasmussen@a2g.no
982 62 067
Grete Grimstad A2G Bilde

Grete Grimstad

Personalkonsulent
Grete.Grimstad@a2g.no
919 02 473
A2G Bilde

Cecilie Rojas Viken

Kontraktsansvarlig
Cecilie.Rojas.Viken@a2g.no
452 90 625
A2G Bilde

Linn Baug

Avdelingsleder
Linn.Baug@a2g.no
975 13 111
A2G Bilde

Wenche Rand Øyre

Avdelingsleder A2G Kompetanse
Wenche.Rand.Oyre@a2g.no
404 89 640