A2G Gruppen AS – Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes tirsdag 7. juni 2022 kl. 10.30.

Selskapets aksjonærer bes henvende seg pr. E-post til Generalforsamling@a2g.no for å få tilsendt Innkalling med vedlegg.

Påmelding til selskapets generalforsamling skal skje vi e-post til Generalforsamling@a2g.no senest 29. mai 2022.