A2G Barnehage

Individet i sentrum

Vår visjon er "individet i sentrum" og vi er opptatt av å møte hvert enkelt barn og deres familier med anerkjennelse og respekt. Dette gjenspeiler også vårt pedagogiske grunnsyn, som omfavner hele barnet, og det som barnet til en hver tid uttrykker.

A2G barnehage er en enhet i A2G Gruppen AS, og holder til i Åsane bydel. Barnehagen består av 2 bygninger som ligger vis-à-vis hverandre i henholdsvis Blådalen 35 og Blådalen 37.

Barnehagen har et godkjent leke- og oppholdsareal på 832 m2, og disponerer et stort uteareal. Vi har lekeplasser, naturtomt, kjøkkenhage og skog med flere baser bestående av lavvo, bålplasser, multihus og gapahuker. Barnehagens godkjente lekeareal utomhus er på rundt 5 mål, og alle lokasjonene er felles for hele barnehagen.

Her kan du søke om barnehageplass

Kontaktpersoner A2G Barnehage

A2G Bilde

Ann-Christin Muller Landaas

Ass.styrer
Ann-Christin.Muller.Landaas@a2g.no
404 86 491